top of page

Торакална хирургија

gogus-cerrahisi.jpg

Што е торакална хирургија?

Торакална хирургија е медицинска специјалност која се занимава со хируршки заболувања во рамките на градниот кош, освен срцето и големите крвни садови и дојки.

 

Со што се занимава торакална хирургија?

Торакална хирургија се занимава со вродени деформитети и туморски промени на градниот кош, особено стенози и тумори на дишните патишта, вродени и стекнати заболувања на белите дробови и заболувања на хранопроводот и дијафрагмата.

 

Хирургија на дојка е различно област од торакална хирургија.

Хирургија на дојка е посебна гранка каде се проценува ризикот од карцином на дојка, а опциите за третман се планирани според наодите постигнати како резултат на прегледиет. Третман на бенигни и малигни туморски маси на дојка, инфекции и болка во градите, исто така, спаѓа во областа на оперативни третмани  на дојка.

 

На Одделот за торакална хирургија во болницата Санте Плус, лекуваме хируршки торакални и белодробни заболувања кај низа пациенти од новороденчиња до возрасни.

 

Кои хируршки процедури ги извршуваме во нашиот оддел?

Операција на карцином

Операција на емфизем

Минимална инвазивна торакална хирургија (биопсии на белите дробови и плевра, хиперхидроза симпатектомија и лобектомија направена преку видео-асистирана тораскоскопска хирургија)

Медијастиноскопија - Бронхоскопија

Поправки на деформитет на ѕидот на градите (Нус техника)

Тумори на ѕидот на градите

Операција на дијафрагмата

Операција на туберкулоза

Трахеална хирургија и трахеални стенти.

bottom of page