top of page

Педијатрија

FB_IMG_1586879214044.jpg

Педијатрија

 

Најважните фактори кои ја одредуваат медицинската состојба на детето се пристапот на родителите, социјалните и физичките услови на животната средина и медицинската услуга што детето ја добива. Санте Плус  одделот за педијатрија има за цел да обезбеди медицинска услуга што ја бараат децата и адолесцентите во соработка со нивните родители во соодветна атмосфера со персоналот на лекарите кои се софистицирани и знаат за проблемите и приодите, кои се посебни за возрасни групи и кои работат во тимски дух.

 Болнички детски клиники „Санте Плус“ се состојат од единици на одделение за интензивна нега на новороденчиња, одделение за интензивна нега на деца и поликлиника за детска возраст.

 Од третманот на новороденото дете во просторијата за породување, од страна на специјалистите се спроведува континуирано педијатриско следење на деца на возраст од 0-15 години, имунизација, услуги за дијагностицирање и третман.

Контролата на слухот и видот, кои се значајни фази во следењето на здравите деца, се реализирани и во соработка со други единици на болницата. Покрај тоа, присуството на главните гранки како педијатриската хирургија, очни болести, оториноларинголошки заболувања, дерматологија, ортопедија, исхрана и нутирционизам во нашата болница, овозможија сеопфатен и квалитативен пристап во многу проблеми со здравјето. Визуелизацијата како рендген, ултрасонографија, томографија, магнетна резонанца и лабораториите за микробиологија и биохемија, во кои се направени сите видови тестови, им овозможи на пациентите побрзо да ги извршуваат своите операции.

bottom of page