top of page

Онкологија

Ракот е здравствен проблем со сè поголема масовност. Во минатото, третманот со карцином се состоеше од директно хируршки третман на туморот и радиотерапија. Иако овие техники го елиминираат примарниот тумор, поради метастазите (ширење) може да биде недоволна за да се спречат да продолжат да се развиваат. Затоа, по операцијата и радиотерапија, започнува хемотерапија и имунотерапија.

 

Прашање: Како се јавува карцином?

 

Одговор: Клетките се раѓаат, растат и умираат. Овој случај е под генетска контрола. Оваа контрола,поради пренос на погрешни информации , создава неконтролирано размножување на клетките, нивно недоволно созревање, па настанување на огромен број на нефункционални клетки кои дополлнитрлно се шират и го загрозуваат здравото ткиво.

 

 Прашање: Кои се симптомите на карцином?

 

 Одговор: Откако ќе се појави карциномот го болеста е во тек. Целта е да се препознаат многу раните фази на симптомите пред појавата на болеста.

 

Прашање: Кои се најчестите карциноми?

 

Одговор: Најчест карцином кај мажите е карцином на белите дробови, простата и дебелото црево. Кај жени, рак на дојка, рак на грлото на матката, белите дробови и дебелото црево.

 

Прашање: Кој е современиот начин на лекување на рак?

 Одговор: Денес мултидисциплинарниот пристап за третман  со карцином се спроведува со комбинација  на повеќе гранки заедно. Тоа е конзилиум и соработка  помеѓу  медицински онколог, хирур, патолог, радиоонколог и радиолог. Начинот на лекување се спроведува преку хирургија, хемотерапија и радиотерапија.

 

 Прашање: Колку е ефикасен третманот?

 

Одговор: Третманот е поефикасен колку дијагностицирањето е во рана фаза. Со рана операција, отстранетиот тумор може да се појави и да се шири повторно, така што е неопходно за дополнителна употреба на методи на хемотерапија и третман на радиотерапија за да се спречи тоа.

 

Прашање: Дали луѓето се доволно свесни за рано откривање?

 

 Одговор: Свеста на општеството за рано дијагностицирање на карцином се зголемува од ден на ден. Третманот на карцином е можен ако се детектира во раните фази. Во тој случај, без оглед на карциномот, луѓето мора да направат редовни здравствени контроли

bottom of page