top of page

Неврологија

indir (1).jpg
  • Неврологија

На одделот за Неврологија Санте Плус, дијагностицираме и третираме болести кои влијаат или го афкетираат нервниот систем.

Кои болести се дијагностицираат и третираат во нашиот оддел?

Невропатска терапија за болка, главоболка, вртоглавица, болести на нервниот систем, паркинсонова болест, мозочен удар, мултиплекс склероза,деменција (Алцхајмерова болест).

Центар за неврофизиологија.

Нашиот центар за неврофизиологија е структуриран така што ќе примени неврофизиолошки прегледи што ги бара модерната неврологија.

Електронеуромиографија (ЕМГ)

ВИДЕО ЕЕГ Мониторинг

Евоцирани потенцијали (ЕП)

Магнетна стимулација

 Интраоперативно набудување

Долгорочен видео-EEG мониторинг

Телеметричко следење на ЕЕГ

bottom of page