top of page

Одделение за неонатална интензивна нега

a15.jpg

Неонатална Интензивна Нега

 

Во одделот за неонатална интензивна нега во болницата „Санте Плус“ третираме предвремено родени новороденчиња или новороденчиња со проблеми (како што се отежнато дишење, жолтица, метаболички нарушувања, менингитис и сепса).

 

Во нашето одделение за интензивна нега на новороденчиња, ние имаме обезбедено машини за дишење за да обезбедиме неопходна респираторна поддршка за предвремено родени новороденчиња, инкубатори и светли и топли кревети за одржување на потребната телесна температура.

bottom of page