Одделение за неонатална интензивна нега

a15.jpg

Неонатална Интензивна Нега

 

Во одделот за неонатална интензивна нега во болницата „Санте Плус“ третираме предвремено родени новороденчиња или новороденчиња со проблеми (како што се отежнато дишење, жолтица, метаболички нарушувања, менингитис и сепса).

 

Во нашето одделение за интензивна нега на новороденчиња, ние имаме обезбедено машини за дишење за да обезбедиме неопходна респираторна поддршка за предвремено родени новороденчиња, инкубатори и светли и топли кревети за одржување на потребната телесна температура.