top of page

Служба за итни случаи

FB_IMG_1537435192387.jpg

Одделение за итни случаи

Првата интервенција за сите видови на пациенти, Кардио-пулмонална реанимација (ревитализација-КПР) и третман на итни заболувања се применети во нашата

 

Служба за итни случаи. Службата за итни случаи е место во кое е извршена прва интервенција и третман за многу итни случаи како што се срцев удар, нарушувања на срцевиот ритам, висока температура, гастрични крварења, парализа, исекотини, фрактури, сообраќајни несреќи, паѓање, кардио-пулмонален застој , удари, интоксикации, обиди за самоубиство итн.

bottom of page