top of page

Check -up Програми

a48.jpg

Програми за CHECK UP

 

Цела година поминува со активности и преокупираност со секојдневни обврски. Сега е време  за убав одмор и детална контрола на вашето тело и ум во Турција.

Деталните систематски контроли се прават за Вашето превентивно здравје.

 Што мислите за контрола на вашето здравје и одмор?

Групацијата Санте Плус ја нуди и оваа можност за Вас

 

Нашите болници ви нудат прва класа здравствена заштита со европски стандарди.

 

Групацијата Санте Плус нуди посебна и економска програма за целосен преглед.

 

 

• Стандарден преглед

• Целосен преглед

• Кардиолошки преглед

• Преглед на дијабетес

• Проверка на мажи над и под 40-годишна возраст

• Проверка на жени над и под 40-годишна возраст

bottom of page