top of page

Рак на дојка

breast cancer ribbon.jpg

Рак на дојка

 

Сегашната состојба постигната од светот на медицината при дијагностицирање и третман на рак на дојка е ветувачка. Додека сите овие случувања ја зголемуваат важноста на раната дијагностицираност кај карциномот на дојка, тие исто така ја потенцираат потребата конкретно да се справиме со карциномот на дојка. Следејќи ги случувањата во медицината тесно со својата мисија да обезбеди квалитетна здравствена услуга, Групацијата Болницата Санте Плус отвори Центар за дојка за да ги задоволи сите овие потреби. Центарот за дојка обезбедува единствена точка каде што пациентите со карцином на дојка можат да ги достигнат сите потреби за третман, од тестирање до преглед. Центарот за дојка му овозможува на пациентот лесно да ги достигне услугите и третманите, нудејќи ни можност да го подигнеме нашиот квалитет на услугата до светските стандарди.

bottom of page