top of page

Анестезија и реанимација

anestezi-ve-reanimasyon-2s806.jpg

Анестезиологија и реанимација

 


Ризикот од операција е утврден за секој пациент преку консултација  пред анестезија, физички преглед и тестови. Факторите што го зголемуваат ризикот потребно е да се контролираат за безбедноста на операцијата и пациентот.

 

Ритамот на срцето, крвниот притисок, количината на кислород во крвта внимателно ги следи анестезиологот, а измените што можат да се појават во овие параметри веднаш се корегираат со лекови.

 

 

Типот на анестезија ја утврдува анестезиологот во однос на општата состојба на пациентот, неговите заболувања, местото на операцијата .

 

Нашиот оддел за анестезиологија и реанимација користи комплетно опремени уреди во областа за анестезија, реанимација  и интензивна нега,

3 операциони сали , одделение за реанимација со 4 кревети,

кардиоваскуларна хируршка интензивна нега со 6 кревети,

 Општа интензивна нега со 4 кревети, Интензивна нега со 6 кревети и единици за интензивна нега на новороденчиња.

 

Покрај овие, во одделенијата  за ESWL (Електрошок бран литотрипсија), гастроскопија, колоноскопија, бронхоскопија, ЕМАР и томографија. Специјалистите за анестезија и реанимација континуирано обезбедуваат 24 часовна услуга во нашата болница, а направени се и сите видови хируршки операции. Покрај тоа, се применува општа, регионална и локална анестезија, како и безболен царски рез со апликации на епидурална и спинална анестезија.

 

Интензивна нега

Критичните пациенти се  лекуваат во оваа приватно одделени во која тесно се следат виталните знаци  на физички и сериозно болните пациенти и се поддржани нивните животни функции како дишењето и циркулацијата.

Пациентите кои имаат потреба од респираторна поддршка при -инсуфициенција, интоксикации, постоперативна нега, пациенти кои имаат проблем во текот на операцијата, трауматски пациенти, пациенти кои имаат систематски внатрешни проблеми како што се повеќекратна инсуфициенција на органи, корорнарна артериска болест, сериозна инфекција, сериозна бубрежна инсуфициенција, како и како третман на мозочна смрт и донација на органи.

bottom of page