top of page
HOSPİTAL LOGO.png
IMG-20190820-WA0150.jpg

Нашите Доктори

 

Санте Плус Хоспитал Груп е групација на здравствени установи, која е составена од 5 бплници лоцирани во Р.Турција, Р.С: Македонија, Албанија и Косово. Сите болници во нашата групација се со специјализирани за 15 различни  медицински дејности. Исто така групацијата има 12 медицински центри лоцирани на Балканот, сњмјите од Среден Исток како и Евро-Азиските земји.

Со Европски стандарди и висока технологија Санте ПЛус Груп во Турција и на Балканот работи со филозофијата на менаџирањето “Обезбедување на здравствени услуги , со следење на медицинската етика и деонтологија, почитување на правата на пациенти, употреба на напредни технолошки техники, со употреба на искуството од Истанбул, со концепт на услужливост и достапност 24/7

Beyin_ve_Sinir_Cerrahisi_(Nöroşirurji)

Проф.Д-р Ахмет ÇОЛАК

Неврохирургија

Nöroloji (Sinir Hastalıkları) Prof.Dr Mu

Проф. Д-р Мустафа ЈИЛМАЗ

Неврологија

Ortopedi_ve_Travmatoloji_Op.Dr_M.ŞükrÃ

Спец Д-р Шукру  БЕРИН

Ортопедија и Трауматологија

* Нашите услуги

Радиолошка Онкологија

Офталмологија

Општа хирургија

* Наведените услуги можат да се разликуваат помеѓу секоја болница. Ве молиме, одете на нашата страница за контакт за да дознаете повеќе за сите болнички услуги.