Ракот е најголемиот здравствен проблем на 21-от век и во некои држави е позачестен дури и срцевите заболувања. Појавата на неконтролирана пролиферација на клетки со ирегуларни карактеристики од ткивото или органот од кои потекнуаат се означува како карцином.  Ова заболување е зачестено во денешницата и го опфаќа секој трети човек, со што бројот на пациенти драстично се зголемува ширум светот. Според истражувањата, бројот  на заболени ќе се зголеми дури на преку 20 милиони луѓе во светот.

Во Турција, десетици илјади дијагностицирања на карцином се регистрираат секоја година. Кај жените, најчест е ракот на дојка и матката, а кај мажите рак на простата и бели дробови, исто така, ракот на кожата е присутен и кај двата пола.

Останати карциноми кои се познати се карцином на бели дробови, колон, лимфома, леукемија,  карцином на цервикс кај жените и карцином на грлото. И покрај застрашувачкиот изглед, раното дијагностицирање и превентива достигнуваат 90-95% од многуте карциноми кои се превентирани или целосно решени.
kanser

Со цел тоа да се случи, преземањето превентивни мерки за скрининг на карцином во редовни интервали и  дијагноза на раната фаза може да доведе до уништување на канцерогената маса.

Раното откривање на карцином може да придонесе во неговото лекување.   Појавата на канцер е дел од една серија на комплексен механизам. Денес, карциномот е прифатен како генетско заболување. Ова значи дека, неговиот развој не е можен пред да настапи промената на нормалните клетки во генетската структура.  Карциногените ефекти се резултат на последователните промени на ракот.  Набљудуваните нарушувања се корегирани  со секоја од различниот одбранбен механизам во развојот на ракот, а нашиот имунолошки систем игра важна улога во рекогниција и дестуркција на овие  нарушувања, секоја слабост на имунолошкиот систем мо

Надворешни фактори (85%): пушење цигари, алкохол, хемикалии, радијација, инфекции, неправилна исхрана, загадување на воздухот, недоволна физичка активност и преголема тежина.

Внатрешни фактори (15%): наследни причини, алтернации, имунолошки недостатоци, хормонални нарушувања и нарушувања во метаболизмот.

Овие фактори можат да ја поттикнат формацијата на канцер дејствувајќи поединечно или заедно.

Кој е ризикот од карцином?

Карциномот може да се појави кај секого, но сепак, ризикот се зголемува со возраста. 77% од сите заболувања од карцином се појавиле кај лица преку 55 годишна возраст. Постојат два дефинирани типови на ризик од карцином:

1 ) 1) Доживотен ризик: на пример, ризикот од рак на дојка се зголемува од 1 до 8 ( една од осум жени има рак). Стапката на смрт од рак на дојка е од 1 до 35, сепак, и покрај лошата прогноза, гледаме дека бројот на смртни случаи е намален. Причината за тоа се крие во раното откривање на ракот и негово третирање со напредна технологија.kanser

2 ) 2) Релативен ризик: се одредува врската помеѓу специфичниот тип на карцином и еден од факторите поради кои истиот се јавува. На пример, ризикот од рак на бели дробови кај машките пушачи е за 23 пати поголема од оние на непушачите.

Оваа стапка е ниска и кај други фактори. На пример, позитивна фамилијарна анамнеза: значи дека кај роднини од прво колено ризикот од канцер се зголемува за 2пати доколку претходно имале такво заболување.

Иако канцерот се поврзува со многу нарушувања во работењето на гените кои ја контролираат поделбата и формацијата на ќелиите, 5-10% од канцерот е наследен.

Што е метастаза?

Доколку канцерогените ќелии се одделат од туморот, преку крвотокот или лимфатичката циркулација, може да се пренесат во други делови на телото и да продолжат да растат како тумор. Метастазата е начинот на кој се нарекува ширењето на карциномот во телото.

Што е онкологија?

Науката што ги изучува туморите се нарекува онкологија. “Оnkos“ (надуеност) и “logos“ (наука) се двата термини од кои е измислен зборот онкологија.

Онколошки дисциплини

Тоа се: хируршка онкологија, медицинска онкологија, радиолошка онкологија. Третманот на пациентот со заеднички напори може одблиску да се следи. Хируршката онкологија е крајно ефективна во отстранување на постоечки тумор кај пациенти. Повеќето хируршки дисциплини се вклучени и во таа група. Општа хирургија, уво – нос – грло, неврохирургија, торакална хирургија, ортопедска итн. Пациентите со дијагностицијан карцином добиваат соодветна терапија за да се спречи ширење на болеста, постоперативниот третман продолжува со радиографија. Фармаколошката терапија на Одделот за педијатриска онкологија се изведува од Радиолошка онкологија.

Како што може да се види од целиот овој процес, канцерот бара повеќе медицински гранки да работат во една целина..

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM