logo-new

ТОМОТЕРАПИЈАТА НАЈСОВРЕМЕНА ТЕХНИКА ВО РАДИООНКОЛОГИЈАТА!

Станува збор за најнапреден систем на ефикасно лекување на рак, каде со употреба на три важни активности се спроведува најпрецизно, таргетирано радиоонколошко зрачење на туморските маси во телото.

1. ПЛАН НА ЛЕКУВАЊЕ
– Обезбедува најпрецизно планирање на лекување, каде се прават точни и прецизни проценки за спроведување на зрачење.

2.IGRT (IMAGING GUIDED RADIOTHERAPY- ВИЗУЕЛНО КОНТРОЛИРАНА РАДИОТЕРАПИЈА)
– Пред секое зрачење се спроведува прецизно таргетирање на туморската маса, овој тип на третман овозможува адаптација на зрачењето доколку туморската маса се намали, да повторно се намали и регијата на зрачењето. Оваа функција дополнително овозможува спроведување на третман на помали површини, без да се озрачи околната регија.

3.IMRT –( INTENSITY MODULATED RADIOTHERAPY TRЕТМАНТ – АДАПТАЦИЈА НА ИНТЕНЗИТЕТ НА РАДИОТЕРАПИСКИ ТРЕТМАН)
Со овој тип на зрачење, интензитетот на зрачењето е комплетно насочен кон туморската маса со комплетна задршка на радиотераписките зраци и комплетна заштита на околното здраво ткиво.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТОТ:
Овој тип на апарат е сличен по изглед на компјутерската терапија.
При спроведување на третманот, томотерапискиот прстен , се врти и од сите агли прави снимки кои прецизно ја одредуваат локацијата на туморската маса, и при секое детектирање на туморот со слика, во истата секунда се спроведува зрачење.

Спроведувањето на различни дози, од различни агли, со различен интензитет, обезбедува третман со кој максимално се озрачува туморската маса, а комплетно се избегнува здравото ткиво.
Во кратки црти, ефективноста на озрачувањето е 100% само на туморската маса.

ЗОШТО ТОМОТЕРАПИЈА???

 • 100% прецизност на озрачување на туморската маса, со прецизна детекција, можност за зрачење со највисок интензитет.
 • Заштита на околно здраво ткиво, поради што нема последици.
 • Можност за дополнителни последоватени зрачења доколку е потребно, и во ситуации каде обичната радиотерапија веќе не може да се спроведе.
 • Можност за спроведување на зрачење во повеќе од една регија за време на 1 сесија што практично е невозможно со обичната радио терапија.

ТОМОТЕРАПИЈА ЗНАЧИ ПРЕЦИЗНОСТ- ЕФЕКТИВНОСТ- БЕЗБЕДНОСТ
Закажете бесплатна консултација, слушнете го мислењето на нашиот вревен тим на професионалци и одберете посигурен пат за кон успех во

CYBER НОЖ СИСТЕМ

(Cyberknife систем) е најсовремен робот-систем , во радиохирургијата што ја нуди можноста за ефикасно лекување на малигни тумори, и бенигни промени и нарушувања во развојот на локализирани во различни делови на телото: главата, белите дробови, црниот дроб, панкреасот, простатата, бубрезите, во секој дел на ‘рбетот од врвот до дното, а потоа поново рак на хранопроводот и на дебелото црево, како и мноштво на други болести.
Тоа е високо софистицирана радиохируршка терапевтска техника кој се карактеризира со огромна прецизност – помалку од еден милиметар се лоцира тумори кои не можат да се третираат поради, на пример. афектирање на околни центри или помалку од еден и пол милиметри ткиво кое е зафатено.
Овој факт е особено важен кога се спореди со конвенционалната зрачна терапија.
Исто така треба да се забележи и што е тоа за пациентите до неодамна беше речиси незамисливо долг престој во болница, а пациентот не чувствува болка.
Сајбер ножот, има и многу други предности заради кои може да се примени на останати делови од телото каде операцијатазаради многу ризици е контраиндицирана .
Важна карактеристика на спроведување на овој тип третман е компјутерската контрола, и со тоа можноста за зрачење тумори насекаде во телото, а со тоа индиректно заштита на околното здраво ткиво.

ГАМА НОЖ ТРЕТМАН

Користење на гама нож како радиохируршка техника се користи за отстранување на интракраниални малигни, бенингни и васкуларни аномалии.
Прецизноста на радиоактивните зраци при интервенцијата е до 0.3мм во опсег, што овозможува најпрецизни третмани и одлични резултати.
Овај тип на третман се смета за најбезбедносен третман во областа на неурохирургијата.
Употребата на Гама Нож радиохирургијата е совршена за тумори лоцирани во мозок на недостапни места, ризик од оштетувања при класична неурохирушка интервенција како и мултипни промени, во овие ситуации радиохирургијата е единствената техника која може да гарантира безбедносен и успешен третман.
Третманот се спроведува во тек на неколку часа, хоспитализацијата не е потребна, од следниот ден пациентот е способен да се врати на секојдневните активности.

Придобивки:

 • СИГУРЕН
 • ЕФЕКТИВЕН,
 • ПРЕЦИЗЕН
 • ТЕХНОЛОШКИ КОНТРОЛИРАН ДА ГАРАНТИРА УСПЕХ!

ТРУ БИМ – TRUE BEAM

Представува систем со најнова технологија во борба против канцерот.
Придоивки
Со софистицирана дијагностичка технологија која го милиметриски прецизира туморот, дури и доколку се наоѓа во органи кои со нивната активност природно го придвижуваат, овај апарат го детектира и при активност со 100% прецизност го насочува зракот исклучиво во туморската маса.

Нема токсични елементи и овозможува побрзи и поефективни резултати.
СО оглед на тоа што туморските маси немаат соврчена округла форма, ТРУ БИМ при активност ги обликува зраците при испуштање соодветно идеално на туморската форма, со што се избегнува озрачување на околното здраво ткиво.

Типови на тумори кои се третираат со ТРУ БИМ:
БЕНИНГНИ и МАЛИГНИ
-мозочни тумори, тумори на спинални тумори, бели дробови, црн дроб, панкреас, просатата.
Неурофиброми, менингеоми, шваноми, васкуларни малформации, различни типови на иноперабилни тумори, туморски рецидиви и олигометастатски промени.

ПРИДОБИВКИ:

 • Пократко време на третирање
 • Пациенти без скоро воопшто последици и несакани поијави и компликации
 • 100% прецизност со максимална ефективно0ст исклучиво на таргетираната туморска маса
 • Побрзо опоравување на пациентот после третманот и враќање во секојдневен живот

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM