•  Дали пациентот има или не потреба од придружба зависи од одлуката на докторот.
  •  Бројот на придружници е ограничен на едно лице.
  •  Придружникот е со пациентот за време на посетите и нивниот медицински третман.
  •  Придружникот се здобива со картичка за придружба.
  •  Доколку дозволи болницата, придружникот може да помага во негата на пациентот.
  •  Придружникот мора да одговара на правилата одредени од болницата.
  •  Во некои клинички случаи, не се дозволува придружба.

Забелешка: Освен генералните правила за придружба, секој оддел може да направи сопствен правилник.

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM