logo-new

Во невролошката клиника на Санте Плус Груп пациентите добиваат услуги на високо ниво. Дијагностицирањето на болеста се прави по претходно извршениот детален невролошки преглед, вклучуваќи ги најсовремените методи од областа на радиологијата H.E.G. и E.M.G.

БОЛЕСТИ КОИ СЕ ЛЕКУВААТ ВО САНТЕ ПЛУС ГРУП

 • Крварење во мозок
 • Главоболки
 • Вртоглавици
 • Цереброваскулани заболувања
 • Моторни нерегуларности (во движсње)
 • Нервни и мускулни болести
 • Епилепсија
 • Алцхајмерова болест
 • Склероза
 • Иреггуларности во спиење
 • Парализа

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM