logo-new

Во нашата болница нудиме услуги кои ги следат светските стандарди за испитување на срцевите заболувања и проблемите со крвните садови.

Просторијата за реанимација која е опремена со најсовремена технолошка апаратура,овозможва најкратко време на опоравување после операција,особено после Ву-раѕѕ. Престојот во болницата е од 5 до 7 дена по извршената операција

  • Коронарна и Ву-раѕѕ операција
  • Ву-раѕѕ третман и третирање на срцеви исхемични заболувања
  • операција на валвули
  • операција на aortae thoracica et abdominalis
  • операција на артерии на екстремитети и на варикозни вени
  • склеротерапија за варикозитети (со инекција и хируршко третирање)
  • опсрации на ниво на каротидни артсрии (артерии на вратот)

2016 © Copyright - Kollektif Tasarım

00 389 0 25 11 20 16

SİZİ ARAYALIM