Запознајте ги нашите доктори

Проф. д-р Љутфу Баш

ЕСТЕТСКА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА

Проф. д-р Ахмет Чолак

ОПЕРАЦИИ НА МОЗОК И НЕРВЕН СИСТЕМ

Спец. д-р Хусеин Чекмиш

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

Спец. д-р Мехмет Акман

РАДИОЛОГИЈА

Спец. д-р Мансур Соисал

ПЕДИЈАТРИЈА

Опер.д-р Билгин Чинар Солак

Акушерство и гинекологија

Д-р Хасан Кабар

УРОЛОГИЈА

Опер. д-р Еврен Тефик Ишчи

ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА

Д-р Саваш Испир

Прва помош

Д-р Ѓокан Аташ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАЦИЈА

Проф. д-р Шукру Берин

ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА

Опер. д-р Тулин Чиким

НАРУШУВАЊА НА УВО, НОС И ГРЛО

Д-р Семих Јурек

ОРАЛНА И ДЕНТАЛНА НЕГА

Спец. д-р Ајше Апајдин

ДЕРМАТОЛОГИЈА

Проф. д-р Гордана Адамова

ПЕРИНАТОЛОГИЈА

Д-р Елма Абдула Хасанаговски

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Проф. д-р Славејко Сапунов

ЦЕНТАР ЗА БИОПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ

Д-р Гордана Кипроска

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Прим. д-р Мендух Јегени

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

Проф. д-р Катица Пиперкова

НЕОНАТОЛОГИЈА

Д-р Марија Јакимова

ОРТОПЕДИЈА

Д-р Јована Митиќ

ОРАЛНА И ДЕНТАЛНА НЕГА

Д-р Зоран Шушак

ОРАЛНА И ДЕНТАЛНА НЕГА

Прим. Д-р Шенаси Јусуфи

спец.педијатар-неонатолог

Сакате да станете дел од нашиот тим?Испратете ни е-маил